RYKKINN

ENEBOLIG PÅ RYKKINN

Lokalisering: Rykkinn, Bærum kommune
Bygningstype: Enebolig
Oppdragsgiver: Aashild Baasen og Thode Fagelund
Størrelse: 220 m2
Status: Ferdigstilt 2011
Konsulenter: Multiconsult v/ Morten Solum
Utførende: Veidekke Entreprenør
Foto: Nils Petter Dale

Natur og utsikt har spilt en avgjørende rolle for husets utforming. Villaen er lokalisert i en bratt sydvendt skråning, i overgangen mellom opparbeidet og uberørt terreng – på den delen av tomten som var minst egnet til opphold. Lokalisering og utforming har gjort det mulig å bevare eksisterende terrengformasjoner med kampesteiner, fjell og mose, og et rikt utvalg av stedlige trær. Villaens trapping og åpninger integrerer tomtens varierte og egenartete kvaliteter i innvendige og utvendige rom. Boligens utsikt er spektakulær med vidt utsyn fra Oslofjorden mot øst til Risfjellet i vest, og mot nord hvor Eineåsen stiger bratt oppover.

Det arkitektoniske uttrykket er kontemporært. Hovedgrepet består av en samlende ramme som brettes oppover terrenget og til tider er gulv, til tider tak eller vegg. Formen rammer inn en ellers lett fasadekonstruksjon av tre og glass. Husets form og orientering gjør at en opplever naturen utenfor som en del av innerommet. Årstidenes skiftninger, løvtrær, blomster og et yrende dyreliv kan betraktes fra spisebordet og preger opplevelsen av huset som helhet. Glassfasader kan åpnes mot øst, syd og vest mot en solrik terrasse som leder rundt huset og videre ut på terreng. Fra alle plan er det en eller flere utganger direkte til terreng. I møtet mellom landskap og bolig oppstår varierte uterom, noen steder opparbeidet, andre steder i form av naturgitt terreng, og med sol og skygge til ulike tider av døgnet.

Imagine waking up, making breakfast and bringing it outdoors on to the giant moss grown rocks left thousands of years ago by the glaciers. In this single family residence designed by MORFEUS just outside of Oslo, this and more is possible.
The unique positioning on site offers close contact to the varying landscape, as well as a stunning view of the Oslofjord.
The changes of seasons and light resonates subtle variations throughout a home in close contact with nature.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide